ประกาศ และร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

"ร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงาไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ วิทยาเขตเชียงใหม่"

>>>ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ <<<