ผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการสอบเข้าศึกษา ต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบแรก)