ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ วิทยาเขตเชียงใหม่ เน้อเจ้า

>>>ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ <<<