มจร วข.เชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 36 ปี มจร วข.แพร่

พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มอบหมายให้รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป นายอรรถวุฒิ จันแทน รักษาการรองผู้อำนวยการ วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานครบรอบ ๓๖ ปีการก่อตั้งวิทยาเขตแพร่ พร้อมเปิดป้ายอาคารหอพักนิสิต สมเด็จมหาธีราจารย์ เขมงฺกร มกาเถร และงานสัมมนาทางวิชาการ ณ หอประชุมนวมินทราชูทิโกศัยนคร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

>>>ChiangMaiNews <<<


>>>YouTube<<<

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพ/ข่าว/วีดีโอ)