รัยสมัครงาน นักจัดการงานทั่วไป

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่ง จักจัดการงานทั่วไป
สังกัด สำนักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่