เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเยี่ยมชม มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

วันที่15 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ฯพณฯ นาเกศ ซิงห์ (H.E. Mr. Nagesh Singh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย พร้อมด้วยท่านกฤษณะ ชัยตัญญา (Shri Krishna Chaitanya) กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่และคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและแสวงหาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนการศึกษาวิจัยและการอนุรักษ์เอกสารดิจิทัลโบราณล้านนา โดยมีพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ และคณาจารย์ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ฯพณฯ นาเกศ ซิงห์ (H.E. Mr. Nagesh Singh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยพร้อมด้วยท่านกฤษณะ ชัยตัญญา (Shri Krishna Chaitanya) กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่และคณะได้เข้าถวายสักการะพระเจ้าเก้าตื้อ ณ อุโบสถ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย