มอบภาพที่ระลึกแด่ ดร.ศุภวัตร ภูวกุล

วันที่ 18 มกราคม 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มอบภาพถ่ายแด่ “ดร.ศุภวัตร ภูวกุล” ประธานภาค 9 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เจ้าของห้างรัตนผล ตอนรับมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.) สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ ห้างรัตนผล ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

>>>ChiangMaiNews <<<


>>>TigerNews <<<


>>>Youtube <<<

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพ/ข่าว/วีดีโอ)