ประกาศรายชื่อผู้มีสิมธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิมธิ์สอบข้อเขียน เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่