โครงการสัจจะชีวิต “งดเหล้าเข้าพรรษา”

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยพระครูสิริบรมธาตุทิทักษ์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ไปเป็นประธานในการเปิดป้ายหมู่บ้านส่งเสริมรักษาศีล 5 และมอบพระพุทธรูปแก่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อนำไปไหว้สักการะบูชา พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านโครงการสัจจะชีวิต “งดเหล้าเข้าพรรษา” โดยมีพระครูสุนทรธรรมวิบูลย์ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระอาจารย์สมหวัง ผลญาโณ เจ้าสำนักอาศรมบ้านแม่ลอง เป็นผู้ประสานงาน ร่วมกับนายสุชาติ แก้วก้อ เจ้าหน้าที่โครงการพระบัณฑิตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง โดยมีอรรถวุฒิ จันแทน รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต กล่าวถวายรายงาน มีกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บ้านแม่ลอง ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่.

"Tiger News"

"Youtube"

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพ/ข่าว/วีดีโอ)