คณะผู้บริหาร มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมถวายมุทิตาจิต พระราชรัชมุนี เจ้าคณะ อ.เมืองเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายมุทิตาจิตแด่ พระราชรัชมุนี (นิมิต สิขรสุวณฺโณ ป.ธ.9) เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิด อายุวัฒนมงคล 58 ปี 38 พรรษา ณ กุฏิรับรองวัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.

"Tiger News"

"Youtube"

"ChiangMainews"

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพ/ข่าว/วีดีโอ)