คณะผู้บริหาร มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมถวายมุทิตาสักการะ พระครโฆสิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลสุเทพ

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่โดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่ มอบหมายให้ พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ ผู้อำนวยสำนักงาน มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าถวายมุทิตาสักการะแด่ พระครโฆสิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลสุเทพ เจ้าอาวาสวัดปาแดงมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด เจริญอายุวัฒนมงคล ๗๑ ปี ๕๐ พรรษา ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพ/ข่าว/วีดีโอ)