ประทานแจกันดอกบัว

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงโปรดให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนพระองค์ประทานแจกันดอกบัว ตาลปัตร และผ้าไตร ถวายแด่พระครูสิริบรมธาตุทักษ์ ,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ท่ามกลาง ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตใหม่ ณ วิหารหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง ถนนสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

"ํYoutube"

"ํChiangMaiNews"

"ํTigerNews"

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพ/ข่าว/วีดีโอ)