คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

.ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าพบอวยพรให้กำลังใจในการบริหารประเทศแด่ ฯพณฯ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ที่ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่