เครือข่ายเยาวชนชาติพันธุ์ภาคเหนือ

เปิดรับสมัครจ้า เครือข่ายเยาวชนชาติพันธุ์ภาคเหนือ (คชน. ) ชวนผู้สนใจมาร่วมทริปเดินป่า ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนชีวิตปกาเกอะญอ "บ้านแม่แดดน้อย อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่" 24-26 พฤศจิกายน 2566
กิจกรรม
เรียนรู้เส้นทางเดินป่า ระยะทาง 3 กิโลเมตร
• ลำธารซึ่งเป็นต้นน้ำของน้ำแม่แดด
• สัตว์ป่าทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ
• ดอกไม้ป่า
• แนวกันไฟ
• ต้นไม้ พรรณพืช สมุนไพร
กิจกรรมทำอาหาร
• หลามปลาในป่า
• ไก่อบฟาง
• จี่ข้าวปุกตอนเย็น
• ดริปกาแฟ
ค่าสมัคร รวมที่พักโฮมสเตย์ในชุมชน อาหาร รถรับส่งจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เพียง 1,999 บาท เท่านั้นจ้า

**เยาวชนชาติพันธุ์ ไม่เก็บค่าใช้จ่าย FREE จ้า **

สมัครได้ที่เพจ In Chiangmai
0828989399

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพ/ข่าว/วีดีโอ)