โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์)

เมื่อวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ได้เดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ในโครงการส่งเสริมสุขภาพ และศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 14 “มหาจุฬานครสวรรค์เกมส์” โดยมี กีฬา จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ 1.กรีฑา 2.ฟุตบอล 3.วอลเลย์บอล 4.ฟุตซอล 5.ปิงปอง 6.แบคมินตัน 7.เปตอง 8.แชร์บอล 9.การัมบอร์ด 10.ตะกร้อ ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

"ํTigerNews"

"ํChiangMaiNews"

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพ/ข่าว/วีดีโอ)