แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567