คณะผู้บริหาร มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมถวายมุทิตาจิต พระราชรัชมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดย พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่ มอบหมายให้ระครูใบฏีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท,ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการนำคณะคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ถวายมุทิตาจิตแด่ พระราชรัชมุนี (นิมิต สิขรสุวณฺโณ ป.ธ.9) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิด อายุวัฒนมงคล 59 ปี 39 พรรษา ณ วิหารวัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.

"ํTiger News"

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพ/ข่าว/วีดีโอ)