มจร.ถวายมุทิตาจิตแด่ “พระธรรมวชิรโกศล”

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมถวายมุทิตาจิตแด่ พระเดชพระคุณฯ พระธรรมวชิรโกศล ( สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ, ป.ธ.๖, M.A. ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ประธานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๘๙ ปี ๖๙ พรรษา ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

"ํPolice Magazine"

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพ/ข่าว)