ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำ วิทยาเขตเชียงใหม่