ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูทางเข้า

ประกาศมหาวิยาลัยฯ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูทางเข้า วิทยาเขตเชียงใหม่ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 งาน

"ํรายละเอียดเพิ่มเติม"