พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสรง และผ้าไตรพระราชทาน

ในวันพุธ ที่8 พฤษภาคม 2567 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีสมโภชน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา เพื่อนำไปสรงพระบรมธาตุดอยสุเทพ ในวันวิสาขบูชา 22 พฤษภาคม นี้ โดยมีพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ อีกทั้งยังมีส่วนราชการต่างๆ ร่วมงานในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูสิริบรมฑชธ่ตุพิทักษ์, ผศ.ดร.
รองอธิก่ารบดี วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย พร้อมสรงน้ำพระธาตุจำลอง ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสรงพระราชทาน เพื่อสรงพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ณ วัดพระธาตุราชวรวิหาร ตั้งแต่วันที่ 8 - 21 พฤษภาคม 2567 โดยจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนาเป็นประจำทุกวัน ซึ่งจะมีการประกอบพิธีทั้งหมด 3 ช่วง คือ ช่วงเช้า เวลา 09:30 น. และช่วงเย็นเวลา 16:00 น. จะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และช่วงค่ำเวลา 19:00 น. จะเป็นพิธีแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

(ที่มา: ณัฐพล ภาพ/ข่าว/วีดีโอ)