รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน ตำแหน่ง อาจารย์ ศูนย์บัณฑิตศึกษา สาชาวิชาปรัชญา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน ตำแหน่ง อาจารย์ ศูนย์บัณฑิตศึกษา สาชาวิชาปรัชญา สังกัดส่วนงานวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดอืน ๓๑,๖๕...

อ่านต่อ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน บุคลกรสายปฏิบัตการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เลขที่ ๒๒๑๙๐๐๒ ประจำศูนย์ภาษา มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ สังกัด ส่วงนงานบริ...

อ่านต่อ

ประกาศผลสอบคัดเลือก อาจารย์ปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาปรัชญา

อ่านต่อ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. - 11 ก.พ. 2562

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธรุการ ศูนย์ภาษา มจร ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. - 15 ก.พ. 2562

อ่านต่อ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๖๑๐๑๒

อ่านต่อ