ประกาศรับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 ก.ค. 2562

อ่านต่อ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำศูนย์ภาษา มจร วิทยาเขตเชียงใหม่

อ่านต่อ

ประกาศผลสอบคัดเลือก อาจารย์ปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาปรัชญา

อ่านต่อ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. - 11 ก.พ. 2562

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธรุการ ศูนย์ภาษา มจร ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. - 15 ก.พ. 2562

อ่านต่อ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๖๑๐๑๒

อ่านต่อ