ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องประชุม วิทยาเขตเชียงใหม

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเชตเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุม วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำปลป่าเที่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

จัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุม วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุม วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของขอบเขตงาน (TOR) โครงการปรับปรุงห้องประชุมวิทยาเขตเชียงใหม่

สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของขอบเขตงาน (TOR) โครงการปรับปรุงห้องประชุม วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมใหญ่

อ่านต่อ