อัตราค่าธรรมเนียม-ค่าบำรุงการศึกษา-และอื่น-ๆ-สำหรับนิสิตใหม่-มจร.ชม.-ประจำปีการศึกษา-๒๕๖๓

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมสัมมนาแลเสนอผลงานวิชาการในโครงการประชุมวิชาการระดับขาติครึ้งที่ ๖

โครงการประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม(Proceeding) ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางพระพุทธศาสนาเพื่อการรับใช้สังคม”มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา...

อ่านต่อ

การรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปี 2563

แนวทางการรับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ยื่นพอร์ตไม่ระบุเกรดเฉลี่ย ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 6 ธันวาคม 2562 11 ธันวาคม 2562 สอบสัมภาษณ์ 12 ธันวาคม 2562 ประกาศผลสอบ 13 ธันวาคม 2562 ราย...

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารทั่วไป

เปิดรับสมัคร!!คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารทั่วไป ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 11.30 น. เริ่มเรียนวันที่ 2 พ.ย. 2562 นี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ภาษา มจร.วิทยาเขต...

อ่านต่อ

ร่วมพิธีวางพวงมาลา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยนายเทวัญ เอกจันทร์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉา...

อ่านต่อ

การจัดทำขอตั้งโครงการงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มจร วิทยาเขตเชียงใหม

>>Click Here For Download File<<<

>>Scan for Download File<<<อ่านต่อ