อบรมภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน

อ่านต่อ

ประชุมวิชาการนานาชาติปี ๒๕๖๓

ประชุมวิชาการนานาชาติ ปี ๒๕๖๓ The ๑๑ TCU International e-Learning Conference Webinar ๒๐๒๐ "Disruptive Ecology : New Normal Of Education In Post Covid - ๑๙" วัน พฤหัสบดี ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

อ่านต่อ

การเผยแผ่ธรรมะภาคภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ ในรายการ Monk Chat Radio

การเผยแผ่ธรรมะภาคภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ ในรายการ Monk Chat Radio ออกอากาศผ่านสถานีวิทยุมหาจุฬาฯ เชียงใหม่ FM 106 MHz. และทาง Facebook Live Fanpage วิทยุ มหาจุฬาฯ เชียงใหม่ ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศ...

อ่านต่อ

กำหนดการ พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประปีการศึกษา 2563

>>>Click Here For Download File<<<

อ่านต่อ

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

>>>Click Here For Download File<<

อ่านต่อ

File VDO โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่ หลักสูตรการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ และการสอบออนไลน์ (MCU e-Learning, MCU e-Testing, Teaching Conference) อบรมแบบออนไลน์ (Worksho...

อ่านต่อ