กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ๒๕๖๒

"พิธี...

อ่านต่อ

ศูนย์ภาษา มจร.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ศูนย์ภาษา มจร.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร / ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร /ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ติดตามรายละเอียด และสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อ่านต่อ

ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศ ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 **ปรับปรุงล่าสุด 14 มี.ค. 2562**

อ่านต่อ

รับสมัครนิสิตใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม - 10 พฤษภาคม 2562

สมัครระดับปริญญาตรี กรอกใบสมัครได้ทันที >> อ่านต่อ

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1

อ่านต่อ