พิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ และพิธีต้อนรับตราตั้ง รองอธิการบดี มจร. เชียงใหม่

พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง เป็นประธานพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร ๑)พระครูใบฎีกาสุวรรณ เตชวโร (นธ.เอก,คบ.รป.บ.,กศ.ม.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา ...

อ่านต่อ

มหาจุฬาศาลายาเกมส์ ครั้งที่ ๑๓

มหาจุฬาศาลายาเกมส์ ครั้งที่ ๑๓

>>>Click Here For Watch VDO<<<

อ่านต่อ

พิธีบรรจุอัฐิ แม่ครูบัวชม กันทะปา

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 นายสมบูรณ์ กันทะปา ผู้ถวายที่ดิน จำนวน 9 ไร่ พร้อมเป็นเจ้าภาพสร้าง สำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน...

อ่านต่อ

วันรัตตัญญูมหาจุฬาฯ

วันที่ 20 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดงานรัตตัญญูมหาจุฬาฯประจำปีพุทธศักราช 2562 ด้วยรักและผูกพัน เกษียณอายุการทำงานของบุคลากร มีนายปั่น อะทะเทพ และ...

อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬาบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ “มหาจุฬาศาลายาเกมส์”สนามแม่กวงสเตเดี้ยม

วัวันที่ 5 ตุลาคม 2562 นายกิตติ ไชยาปันดิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตพะเยา ประธานโซนเหนือ เป็นประธานเปิดคัดตัวนักกีฬาโซนเหนือ (สีน้ำเงิน) การแข่งขันกีฬาโครงการส่งเสริมสุชภาพและศี...

อ่านต่อ

ศาสนิกสัมพันธ์ และองค์กรชาวพุทธ ร่วมงาน “ วันกตัญญู ” พุทธสถานเชียงใหม่

วันที่ 13 กันยายน 2562 คณะสงฆ์ จ.เชียงใหม่ พุทธสมาคม จ.เชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคม จ.เชียงใหม่ กลุ่มหนุ่มสาว จ.เชียงใหม่ ศาสนิกสัมพันธ์ และองค์กรชาวพุทธ ร่วมกันจัดงาน “ วันกตัญญู ” ประจำปี 2562 โ...

อ่านต่อ