กฐินสามัคคี "วัดปราสาท"

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ , พลตำรวจตรีสมใจรัก เอ็งตระกูล พร้อมคณะ และคณะศรัทธาวัดปราสาท เชียงใหม่ ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปราสาท เพื่อนำปัจจัยซ่อมแซมบูรณะ ปฏิสังขรณ์ ถาวรวัตถุ เสนาสนะของวั...

อ่านต่อ

กฐินสามัคคี ณ วัดอุโมงค์ (มหาเถรจันทร์)

คุณแม่อุไร กรรณกุลสุนทร คุณอรวรรณ กรรณกุลสุนทร คุณพีรภาว์ กรรณกุลสุนทร พร้อมคณะลูกหลาน และคณะศรัทธาวัดอุโมงค์ (มหาเถรจันทร์) เชียงใหม่ ร่วมกันทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดอุโมงค์ เพื่อนำปัจจัยก่อสร้าง“กุฎ...

อ่านต่อ

“ รถด่วนขบวนพิเศษ ” จอดวัดบวกครกหลวง

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สภานักธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ ศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ และองค์กรชาวพุทธ จัดเทศน์ในฤดูกาลเข้าพ...

อ่านต่อ

ฉลองเปรียญธรรม ๒๕๖๑

พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา เกียรติบัตรและโล่ มอบรางวัลเกียรติวัดงามตาประชาชื่นใจ (วัด ๕ ส) มอบเกียรติบัตรหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น มอ...

อ่านต่อ

พระมหาอังคาร ญาณเมธี เป็นผู้แทนพระเทพโกศล เข้าอวยพรเนื่องโอกาสคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคล นางผ่องพรรณ เชาวน์ประยูร

พระมหาอังคาร ญาณเมธี เป็นผู้แทนพระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง พระวิมลมุนี เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา เข้าอวยพรเนื่องโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคล นางผ่องพรรณ เชา...

อ่านต่อ

“ รถด่วนขบวนพิเศษ ” จอดวัดบ้านท่อ

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สภานักธรรมจังหวัดเชียงใหม่พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธ...

อ่านต่อ