พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรต...

อ่านต่อ

พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นายอุกฤษ นางจรรยา กรวิทยานนท์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นายอุกฤษ นางจรรยา กรวิทยานนท์ พร้อมคณะ นำถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาวัดสวนดอก เพื่อนำปัจจัยบูรณปฏิ...

อ่านต่อ

กฐิน "หมิงธรรมสถาน"

นายโทมัส นางณิชชา เชียร์ พร้อมลูก จากประเทศสิงคโปร์ พร้อมทานบดีคณะกฐินจากเชียงใหม่ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำปัจจัยสมทนทุนซื้อที่ดินขยายสำนักปฏิบัติธรรมหมิงธรรมสถาน และถนนเข้าสำนักฯมีพระ...

อ่านต่อ

กฐินสามัคคี "วัดปราสาท"

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ , พลตำรวจตรีสมใจรัก เอ็งตระกูล พร้อมคณะ และคณะศรัทธาวัดปราสาท เชียงใหม่ ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปราสาท เพื่อนำปัจจัยซ่อมแซมบูรณะ ปฏิสังขรณ์ ถาวรวัตถุ เสนาสนะของวั...

อ่านต่อ

กฐินสามัคคี ณ วัดอุโมงค์ (มหาเถรจันทร์)

คุณแม่อุไร กรรณกุลสุนทร คุณอรวรรณ กรรณกุลสุนทร คุณพีรภาว์ กรรณกุลสุนทร พร้อมคณะลูกหลาน และคณะศรัทธาวัดอุโมงค์ (มหาเถรจันทร์) เชียงใหม่ ร่วมกันทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดอุโมงค์ เพื่อนำปัจจัยก่อสร้าง“กุฎ...

อ่านต่อ

“ รถด่วนขบวนพิเศษ ” จอดวัดบวกครกหลวง

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สภานักธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ ศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ และองค์กรชาวพุทธ จัดเทศน์ในฤดูกาลเข้าพ...

อ่านต่อ