วันรัตตัญญูมหาจุฬาฯ

วันที่ 20 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดงานรัตตัญญูมหาจุฬาฯประจำปีพุทธศักราช 2562 ด้วยรักและผูกพัน เกษียณอายุการทำงานของบุคลากร มีนายปั่น อะทะเทพ และ...

อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬาบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ “มหาจุฬาศาลายาเกมส์”สนามแม่กวงสเตเดี้ยม

วัวันที่ 5 ตุลาคม 2562 นายกิตติ ไชยาปันดิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตพะเยา ประธานโซนเหนือ เป็นประธานเปิดคัดตัวนักกีฬาโซนเหนือ (สีน้ำเงิน) การแข่งขันกีฬาโครงการส่งเสริมสุชภาพและศี...

อ่านต่อ

ศาสนิกสัมพันธ์ และองค์กรชาวพุทธ ร่วมงาน “ วันกตัญญู ” พุทธสถานเชียงใหม่

วันที่ 13 กันยายน 2562 คณะสงฆ์ จ.เชียงใหม่ พุทธสมาคม จ.เชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคม จ.เชียงใหม่ กลุ่มหนุ่มสาว จ.เชียงใหม่ ศาสนิกสัมพันธ์ และองค์กรชาวพุทธ ร่วมกันจัดงาน “ วันกตัญญู ” ประจำปี 2562 โ...

อ่านต่อ

พิธีทำบุญสืบชาตาอายุวัฒนมงคล 88 ปี คล้ายวันเกิด พระครูสุวัฒนวรคุณ

มื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 คณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ กลุ่มหนุ่มสาววัดสันป่าข่อย ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญสืบชาตาอายุวัฒนมงคล 88 ปี เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิด พระครูสุวัฒนวรคุณ (ครูบาทองค...

อ่านต่อ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระพรหมโมลี รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๕ ปฏิบัติหน้าที่แทน เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำเจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ ในเขตพื้นที่ปกครองหนเหนือ ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธ...

อ่านต่อ

คณะครุศาสตร์ ฝากตัวเป็นศิษย์ฯ จิตอาสาทำดีถวายพระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สรรหามาคุย ตอน กิจกรรมคณะครุศาสตร์ ฝากตัวเป็นศิษย์ฯ จิตอาสาทำดีถวายพระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดทำโดย คณะครุศาสตร์ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ถ่ายทำโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา...

อ่านต่อ