สมโภชวิหาร – เจดีย์และถาวรวัตถุ

พระครูสังฆบริหารธรรมนูญ ธมฺมคุโณ เจ้าอาวาสวัดสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสมโภชวิหาร – เจดีย์และถาวรวัตถุ ของวัดสันทรายหลวง มีพระครูโกศลธรรมวิจัย เจ้าคณะอำเภอสันทราย เป็นประธานฝ่ายส...

อ่านต่อ

แข่งขันทักษะวิชาการ

พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ กลุ่มท...

อ่านต่อ

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และ...

อ่านต่อ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรต...

อ่านต่อ

พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นายอุกฤษ นางจรรยา กรวิทยานนท์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นายอุกฤษ นางจรรยา กรวิทยานนท์ พร้อมคณะ นำถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาวัดสวนดอก เพื่อนำปัจจัยบูรณปฏิ...

อ่านต่อ

กฐิน "หมิงธรรมสถาน"

นายโทมัส นางณิชชา เชียร์ พร้อมลูก จากประเทศสิงคโปร์ พร้อมทานบดีคณะกฐินจากเชียงใหม่ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำปัจจัยสมทนทุนซื้อที่ดินขยายสำนักปฏิบัติธรรมหมิงธรรมสถาน และถนนเข้าสำนักฯมีพระ...

อ่านต่อ