พิธีสรงน้ำพระเจ้าค่าคิง,พระเจ้าเม็งราย

พระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเจ้าเม็งราย เชียงใหม่ พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร คณะศรัทธา ประกอบพิธีสรงน้ำพระเจ้าค่าคิง,พระเจ้าเม็งราย ประจำปี ๒๕๖๒ ท่ามกลางพระภิกษุ ...

อ่านต่อ

เจริญพุทธมนต์ สืบชาตาหลวง

คณะสงฆ์ คณะศรัทธา วัดผางงยอย อำเภอสารภี เชียงใหม่ นำโดยพระใบฏีกาจักรกฤษณ์ ชุติปญฺโญ เจ้าอาวาสนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๗๙ รูป เจริญพุทธมนต์ สืบชาตาหลวง ให้กับพุทธศาสนิกชน งานพิธีห่มผ้าพระธาตุงานสรงน้ำประจำป...

อ่านต่อ

เททองหล่อพระสิงห์ ๑ ฐานบัว หน้าตัก ๔๐ นิ้ว

พระครูสาธุกิจจานันท์ รองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยน้อย เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ คณะศรัทธา ประกอบพิธีเททองหล่อพระสิงห์ ๑ ฐานบัว หน้าตัก ๔๐ นิ้ว เพื่อจะนำไปประดิษฐานในวิหาร วัดพระธาตุด...

อ่านต่อ

บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน

พระครูสุจิตรัตนาทร เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล เชียงใหม่ นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๙๙ รูป ประกอบพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เเด่ อดีตเจ้าอาวาสทุกรูป ผู้ที่ล่วงลับ เจ้ากรรมนายเวร และสร...

อ่านต่อ

ทักษิณานุปทาน

พระครูโอภาสปัญญาคม รองเจ้าคณะอำเภอสะเมิง เจ้าอาวาสวัดดับภัย เชียงใหม่ นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๙๙ รูป ประกอบพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เเด่ อดีตเจ้าอาวาสทุกรูป เเละผู้ที่ล่ว...

อ่านต่อ

ถวายราชสักการะ

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัว และพร้อมจิตอาสารับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย...

อ่านต่อ