ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยนายเทวัญ เอกจันทร์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้า...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์

พระพรหมโมลี รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๕ ปฏิบัติหน้าที่แทน เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำเจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ ในเขตพื้นที่ปกครองหนเ...

นิเทศสัมพันธ์คณาจารย์

พระวิมลมุนี รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการนิเทศสัมพันธ์คณาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖...

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล