ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

วันกตัญญูปีที่ ๒๔

พระเทพโกสล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง จัดงานวันกตัญญูปีที่ ๒๔ บำเพ็ญกุศลแด่ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ( สุวณฺณโชตมหาเถร ) องค์ปฐมประธานพระธรรมจาริก อ...

ตารางสอบภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

ตารางสอบภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ สอบด้วยข้อสอบกลาง วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

การรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปี 2563

แนวทางการรับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ยื่นพอร์ตไม่ระบุเกรดเฉลี่ย ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 6 ธันวาคม 2562 11 ธันวาคม 2562 สอบสัมภาษณ์ ...

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล