ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

ตารางสอนเทอม 2/2562

ปฎิทินการศึกษา 2/2562

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 พ.ศ. 2562 สำหรับคณาจารย์ และนิสิตบรรพชิต-คฤหัสถ์

...

ประกอบพิธีวางพวงมาลา

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงไหม่ ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พ...

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล