ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19 ภายในอาคารเรียน มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

วันนี้ (27 มีนาคม 2563)เวลา 09.30 น. พระวิมลมุนี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตชียงใหม่ เจริญพรว่าจากสถานการณ์การ...

เยี่ยมชมโรงงานเชียงใหม่ศิลาดล

พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมคณะ เยี่ยมชมโรงงานเชียงใหม่ศิลา...

อายุวัฒนมงคล อายุ ๕๕ ปี

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิท...

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล