ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

ประชุมประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

นายประสาท สุขเกษม ประธานกองทุนสวัสดิการคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕...

“พระพุทธเจ้าทรงเป็นธรรมจักรพรรดิแห่งจักรวาล”

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสภา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและปฏิบัติธรรม “พระพุทธเ...

ต้อนรับพระธรรมทูต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระวิมลมุนี รองอธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับพระมงคลธีรคุณ ผู้...

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล