ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

อายุวัฒนมงคล ๕ รอบ

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าทิ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ถวายมุท...

มุทิตาจิต

พระเทพมังคลาจารย์ และคณะศิษยานุศิษย์ นำโดยคุณอรอุษา – คุณณัฐวัฒน์ เฉลยจิตร์ จัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำปัจจัย สมทบทุนสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่า...

กองทุนสวัสดิการ

๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองทุนสวัสดิการคณาจารย์–เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยรศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ ประธ...

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล