ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พระสมุห์ฃิตชัย ฐิตปุญโญ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธาน...

ร่วมพิธี “วันพ่อแห่งชาติ”ของศาสนิกสัมพันธ์ เชียงใหม่

นายประสาท สุขเกษม อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำนิสิตคณะศาสตร์ ร่วมพิธี “วันพ่อแห่งชาติ”ของศาสนิกสัม...

มหาจุฬาไดโนเกมส์ ครั้งที่ 12

การแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 12 “มหาจุฬาไดโนเกมส์” ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแ...

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล