ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

วันกตัญญู

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดยพระครูสิริสุตานุยุต,ผศดร.ผู้อำนวยการ จัดงานจากวันที่พากเพียร สู่...วันเกษียณที่ภาคภูมิ “วัน...

อายุวัฒนมงคล ๗๕ ปี

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย พระวิมลมุนี รองอธิการบดี เข้าถวายมุทิตาสักการะแด่พระราชโพธิว...

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ

พระวิมลมุนี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง...

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล