ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

เตรียมฉอง ๒ ทศวรรษโครงการ

วันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสุชาติ แก้วก้อ กรรมการและเลขานุการโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ ประชุมพระบัณฑิตอาสาฯ ...

ร่วมถวายภัตตาหารเพล

พระครูสมุห์โกเมนทร์ คุณวีโร,พระครูใบฎีกาสุชาติ สัญฺญโต พร้อมคณะญาติธรรม ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชีย...

รางวัลเกียรติคุณ “บัวขาว”

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มอบปัจจัย วัดศูนย์กลางระดับอำเภอ ๒๕ อำเภอ และมอบเทียนพรรษา แก่ผู้แทน ๒๕ อำเภอ นายศุภชัย เอี่ย...

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล