ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

ต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และรองอธิการบดี มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่

พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง เป็นประธานพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร ๑)พระครูใบฎีกาสุวรรณ เตชวโร (นธ.เอก,คบ...

พิธีต้อบรับพัดยศพระครูพิพิธสุตาทร ผจล.ชอ.และพระครูวิสุทธิ์ชยานุศาสก์ ผจล.ชท

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ2562 คณะสงฆ์วัดสวนดอก พระอารามหลวง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย...

ตารางสอนเทอม 2/2562

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล