ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

ร่วมงานพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหลังจากร่วมงานพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช...

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร เชียงใหม่ สวัสดีปีใหม่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ ( NBT)

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ อวยพรสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์...

ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ประกอบพิธีทำบุญสืบชาตา ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะเชียง...

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล