แถลงข่าว กีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๐

คณะกรรมการการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๐ จัดแถลงข่าว มีผู้บริหารจาก ๑๒ สถาบัน ร่วมแถลงข่าว แข่งขันวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เปิดวันที่ ๒๒ กุมภา...

อ่านต่อ

“โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓”

พระวิมลมุนี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดปฐมนิเทศ “โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓” โดยมีพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ด...

อ่านต่อ

ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ประกอบพิธีทำบุญ ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะเชียงใหม่ เป็นประธาน มีพระวิมลมุนี รองอธิการบดี ถวายสักการะมีผ...

อ่านต่อ

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานพระนิสิต

พระวิมลมุนี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานพระนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีพระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร.รักษาการผู้อำนวยการวิท...

อ่านต่อ

กองทุนการศึกษาพระนิสิต

พระวิมลมุนี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาพระนิสิต เพื่อการศึกษาพระนิสิต ประจำปี ๒๕๖๒ มีศิษย์เก่า มจร รุ่นที่ ๒๘ นำโดยอา...

อ่านต่อ

มอบทุนการศึกษา

คณะสงฆ์ คณะศรัทธา วัดสันป่าข่อย เชียงใหม่ ประกอบพิธีทำบุญอาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสันป่าข่อย ทำบุญทักษิณานุปาทาน อดีตเจ้าอาวาส ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประ...

อ่านต่อ