ประชุมประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

นายประสาท สุขเกษม ประธานกองทุนสวัสดิการคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่องแจ้งรายงานผลการดำเนินงานของกองทุน พิจารณา...

อ่านต่อ

“พระพุทธเจ้าทรงเป็นธรรมจักรพรรดิแห่งจักรวาล”

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสภา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและปฏิบัติธรรม “พระพุทธเจ้าทรงเป็นธรรมจักรพรรดิแห่งจักรวาล”ระหว่างวันที่ ๑...

อ่านต่อ

ต้อนรับพระธรรมทูต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระวิมลมุนี รองอธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับพระมงคลธีรคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ...

อ่านต่อ

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยนายเทวัญ เอกจันทร์รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่อ...

อ่านต่อ

“ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”

กลุ่มโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุ่มที่ ๕ ( เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ) จัดงาน วันครูปริยัติสัมพันธ์ ๒๕๖๓ “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” มีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถ...

อ่านต่อ

เพื่อนำไปจัดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมมอบปัจจัย วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของให้กับชุมชน...

อ่านต่อ