สามีจิกรรม ทำวัตรพระมหาเถระวันเข้าพรรษา

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ประกอบสามีจิกรรมทำวัตรพระมหาเถระวันเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีพระพรหมมงคล วิ.(หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เป็นประธานกล่าวธรร...

อ่านต่อ

"๙ ปี ที่แม่ครูจากไป"

นายสมบูรณ์ กันทะปา ประธานผู้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา เชียงใหม่ ผู้ถวายที่ดิน จำนวน ๙ ไร่ และเป็นเจ้าภาพสร้างสำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติ มจร.วิทยาเชียงใหม่ พร้อมคณะลูกหล...

อ่านต่อ

เตรียมฉอง ๒ ทศวรรษโครงการ

วันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสุชาติ แก้วก้อ กรรมการและเลขานุการโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ ประชุมพระบัณฑิตอาสาฯ เครือข่าย เขต ๑ โซนอำเภอแม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา จังหว...

อ่านต่อ

ร่วมถวายภัตตาหารเพล

พระครูสมุห์โกเมนทร์ คุณวีโร,พระครูใบฎีกาสุชาติ สัญฺญโต พร้อมคณะญาติธรรม ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่มาปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรม มจร. โดย...

อ่านต่อ

รางวัลเกียรติคุณ “บัวขาว”

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มอบปัจจัย วัดศูนย์กลางระดับอำเภอ ๒๕ อำเภอ และมอบเทียนพรรษา แก่ผู้แทน ๒๕ อำเภอ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่า...

อ่านต่อ

ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

นายเทวัญ เอกจันทร์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หลังจากร่วมงานพิธีวางพวงม...

อ่านต่อ