โครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมฎฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๖๑

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมฎฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ทั้ง ๕ สถานที่ ดังนี้ ๑.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มจร.โป...

อ่านต่อ

โครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมฎฐานนิสิตคฤหัสถ์ ประจำปี ๒๕๖๑

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมฎฐานนิสิตคฤหัสถ์ ประจำปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมีนิสิต ๕ สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชา...

อ่านต่อ

โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พระสมุห์ฃิตชัย ฐิตปุญโญ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมทบทวนงานตามพันธกิจ โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนา...

อ่านต่อ

ร่วมพิธี “วันพ่อแห่งชาติ”ของศาสนิกสัมพันธ์ เชียงใหม่

นายประสาท สุขเกษม อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำนิสิตคณะศาสตร์ ร่วมพิธี “วันพ่อแห่งชาติ”ของศาสนิกสัมพันธ์ เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชน...

อ่านต่อ

มหาจุฬาไดโนเกมส์ ครั้งที่ 12

การแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 12 “มหาจุฬาไดโนเกมส์” ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ

พระครูใบฏีกาวีรพงษ์ วิสุทฺโธ เป็นผู้แทนนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มอบหนังสือ

พระครูใบฏีกาวีรพงษ์ วิสุทฺโธ เป็นผู้แทนนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มอบหนังสือ “ ชื่อบ้าน นามเมือง เล่ม ๑ ,เล่ม ๒ และหนังสือแม่สายเมืองน่าเที่ยว ” โดยมีนางนารีรัตน์ อินทนนท์ เจ้าหน...

อ่านต่อ