ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ

พระวิมลมุนี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ การดำเนินการระบบปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ รุ่นที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีพระครูกิตต...

อ่านต่อ

บำเพ็ญกุศล

พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ พระบุญทรง ปุญธโร,ดร.อาจารย์ประจำ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ พระครูใบฏีสุชาติ สญฺญโต พร้อมคณะและญาติธรรม ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศ...

อ่านต่อ

“การเสริมพลัง อพม. สานต่อการพัฒนาสังคม จังหวัดเชียงใหม่”

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ Team One Home (ครู ก) ในการเสริมพลัง อพม. สานต่อการพัฒนาสังคมระดับอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธ...

อ่านต่อ

สู่สุคติ

พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมคณะร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อสุพจน์ หลิมไพบูลย์ อายุ ๗๒ ปี บิดานางณัฐริกา ทรว...

อ่านต่อ

บำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระพรหมมงคล วิ.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระวิมลมุนี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต นิสิต ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระพรหมมงคล วิ.อดีตที่...

อ่านต่อ

สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรช...

อ่านต่อ