ถวายมุทิตาสักการะแด่ พระพรหมมงคล วิ. ( หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล )

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย พระเทพสิงหวราจารย์ รองอธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าถวายมุทิตาสักการะแด่ พระพรหมมงคล วิ. ( หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล ) เนื่องในโ...

อ่านต่อ

การบรรยาย (พรหมชาลสูตร) เรื่อง “พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร สอนอะไร "

พระครูสุนทรสังฆพินิต,ดร.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย (พรหมชาลสูตร) เรื่อง “พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ? สอนอะไร? โดยคณาจารย์ผู้...

อ่านต่อ

น้อมถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 73 ปี พระราชโพธิวรคุณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูประวิตวรานุยุตผศ.ดร.รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตฯ พระสมุห์ชิตชัย ฐิตปุญโญ รักษาการผู้อำนวยการสนับสนุนวิ...

อ่านต่อ

๘ วิธีคิด กับการพัฒนาชีวิต ยุค ๔.๐

นายสุภาพงษ์ นิลเกษ บุตรรศ.ดร.บุญ นิลเกษ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ๘ วิธีคิด กับการพัฒนาชีวิต ยุค ๔.๐ “เงินทุนไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต แต่ทุกอย่างในชีวิตเรื่มต้นที่เงินทุน” ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต...

อ่านต่อ

พิจารณาแบบ

พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ / ประธานสภาวิทยาเขตฯ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพสิงหวราจารย์ รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ พระศรีศิลปจารย์ เลขานุการ พระพรห...

อ่านต่อ

สืบสานงานพุทธศิลปกรรม “กลุ่มเอตธรรมศิลป์” หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช.

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 17.30 น.พิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการ “กลุ่มเอตธรรมศิลป์” ผลงานนิสิต สาขาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตเชียงใหม่ หลังจากสำเร็จการศึกษาหลัก...

อ่านต่อ