สิ้นเกจิดังเมืองล้านนา (ครูบาอินตา กตปุญฺโญ)

พระพรหมมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำศพพระครูพิพิธปุญญาภิรัต (ครูบาอินตา กตปุญฺโญ) อายุ ๘๖ พรรษา ๖๖ เกจิดังเมืองล้านนา อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำแพร่ อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลา ในนาม มจร...

อ่านต่อ

ต้อนรับพระมหาเปรียญธรรม ๙ ประโยค

พระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีต้อนรับพระมหาเปรียญธรรม ๙ ประโยค จำนวน ๓ รูป เปรียญธรรม ๖ ประโยค จำนวน ๖ รูป พร้อมมอบทุนการศึกษา ในโอกาสเดียวกันได้เป็นประธานสรงน้ำพระธาตุห...

อ่านต่อ

ฟังเทศน์ - เวียนเทียน “ วันวิสาขบูชา ”

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการประกอบพิธีฟังเทศน์ - เวียนเทียนเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมวัน...

อ่านต่อ

“ศาสนาพุทธเป็นมรดกโลก”

พระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมมอบโล่เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนา ปร...

อ่านต่อ

ไถ่ชีวิตโค - กระบือ

พระครูสุจิตรัตนาทร เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล เชียงใหม่ พร้อมพระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีไถ่ชีวิตโค ๗ กระบือ ๒ ตัว เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “ วันวิสาขบูชา ” ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายดาบชัย...

อ่านต่อ

สืบฮิตสานฮอยเตียวขึ้นดอยสุเทพ

พระวิมลมุนี เจ้าคณะอำเภอกัลยานิวัฒนา รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายศุภชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธ...

อ่านต่อ