พิธีรับเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และของบริวาร ประจำปี ๒๕๖๑

พระเทพโกศล ประธานสภาวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และของบริวาร ประจำปี ๒๕๖๑ มอบใบแต่งตั้งคณะกรรมการคณะครุศาสตร์ พร้อมให้ศิลให้...

อ่านต่อ

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ประจำปี 2561

พระเทพสิงหวราจารย์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ประจำปี 2561 ให้กับนิสิต ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดสวน...

อ่านต่อ

ปลูกต้นไม้ สร้างป่า รักษ์น้ำ

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ...

อ่านต่อ