พระสมุห์ชิตชัย ฐิตปญฺโญ พร้อมคณะ ได้ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

พระสมุห์ชิตชัย ฐิตปญฺโญ รักษาการผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมคณะ ได้ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีของพล.ท.ชวลิต สุตตเขตต์ พร้อมคณะ จากจังหวัดพิษณุโลก ...

อ่านต่อ

พิธีกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๑

นายปั่น อะทะเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หลังจากร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่...

อ่านต่อ

วันมูลนิธิมจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล วันมูลนิธิฯมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พระเทพสิงหวราจารย์ รองอธิการบดี เป็นองค์เทศน์ พระครูโฆสิตปริยัตภ...

อ่านต่อ

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปุ่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตาเป็นประธานอุปถัมภ์การก่อสร้างหอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดเชียงใหม่

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปุ่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตาเป็นประธานอุปถัมภ์การก่อสร้างหอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดเชียงใหม่ และ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ อำเภอดอยสะเก็ด ภายในพุทธมณฑลประกอบด้วย ห้องประชุมใหญ...

อ่านต่อ

ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ประธานภาค ๙ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ถวายปัจจัยเพื่อเข้ากองทุน “ศุภวัตร ปิยนารถ”

ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ประธานภาค ๙ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถวายปัจจับ จำนวน ๑๒,๙๐๐ บาท เพื่อเข้ากองทุน “ศุภวัตร ปิยนารถ” จำนวน ๒,๙๐๐ บาท สนับสนุนการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกร...

อ่านต่อ

พิธีถวายและมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ เนื่องในวันอายุวัฒนมงคล 63 ปี

เมื่อวันที่ 18 กันายน 2561 พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าคณะภาค 2 กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีถวายและมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ เนื่องในวันอายุวัฒนมงคล 63 ปี แก่นิสิตระดับปริญ...

อ่านต่อ