พิธีต้อนรับ พัดยศ ผ้าไตร

คณะสงฆ์วัดสวนดอก พระอารามหลวง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และคณะศรัทธาวัดสวนดอก จัดพิธีต้อนรับ พัดยศ ที่พระครูพิพิธสุตาทร ผจล.ชอ...

อ่านต่อ

กราบไหว้สักการะพระเจ้าเก้าตื้อ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภา พร้อมคณะ มากราบไหว้สักการะพระเจ้าเก้าตื้อ ในโอกาสที่มาเป็นประธานในการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อม...

อ่านต่อ

ต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และรองอธิการบดี มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่

พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง เป็นประธานพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร ๑)พระครูใบฎีกาสุวรรณ เตชวโร (นธ.เอก,คบ.รป.บ.,กศ.ม.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอาร...

อ่านต่อ

พิธีต้อบรับพัดยศพระครูพิพิธสุตาทร ผจล.ชอ.และพระครูวิสุทธิ์ชยานุศาสก์ ผจล.ชท

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ2562 คณะสงฆ์วัดสวนดอก พระอารามหลวง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และคณะศรัทธาวัดสวนดอก จัดพิธ...

อ่านต่อ

ตารางสอนเทอม 2/2562

อ่านต่อ

ปฎิทินการศึกษา 2/2562

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 พ.ศ. 2562 สำหรับคณาจารย์ และนิสิตบรรพชิต-คฤหัสถ์

>>>Click Here For Download<<<

อ่านต่อ