ฟังเทศน์ - เวียนเทียน “ วันวิสาขบูชา ”

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการประกอบพิธีฟังเทศน์ - เวียนเทียนเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมวัน...

อ่านต่อ

“ศาสนาพุทธเป็นมรดกโลก”

พระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมมอบโล่เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนา ปร...

อ่านต่อ

ไถ่ชีวิตโค - กระบือ

พระครูสุจิตรัตนาทร เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล เชียงใหม่ พร้อมพระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีไถ่ชีวิตโค ๗ กระบือ ๒ ตัว เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “ วันวิสาขบูชา ” ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายดาบชัย...

อ่านต่อ

สืบฮิตสานฮอยเตียวขึ้นดอยสุเทพ

พระวิมลมุนี เจ้าคณะอำเภอกัลยานิวัฒนา รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายศุภชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธ...

อ่านต่อ

ถวายกุฏิพระเทพวิสุทธิคุณานุสรณ์

พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ ศรัทธาสาธุชน นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๒๑ รูป เจริญพุทธมนต์สืบชาตา และประกอบพิธีทำบุญถวายกุฏิพระเทพวิสุทธิคุณานุสรณ์ และเสนาสนะ...

อ่านต่อ

Active Lerrning

พระวิมลมุนี รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานปิดการอบรมพร้อมมอบวุฒิบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม การจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแบบไฝ่รู้ (Active Lerrning) บูร...

อ่านต่อ