03 กันยายน 2562 มจร. สร้างความตระหนักพระพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดสัมนาวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสังคมโลกปัจจุบัน ที่กำลังก้าวสู่สังคมพหุวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่
...

อ่านต่อ

Buddhism: The Root of Multi-Cultural Society Development

กำหนดการประชุมวิชาการพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ THE NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUDDHISM, ARTS & CULT...

อ่านต่อ

ฉลอง 2 ทศวรรษงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าอาข่า มจร.วิทยาลัยเขตเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าอาข่า และร่วมฉลอง 2 ทศวรรษโครงการพระบัณฑิตอาสาพั...

อ่านต่อ

ยึดถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิต

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปืดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าอาข่า และร่วมฉลอง ๒ ทศวรรษโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท...

อ่านต่อ

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการ องค...

อ่านต่อ

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยนายเทวัญ เอกจันทร์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่อง...

อ่านต่อ