ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

39 ปี แห่งการสถาปนา มจร วิทยาเขตเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเช...

คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

.ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริ...

พิธีเปิดโครงการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน สานสัมพันธ์พระพุทธศาสนา เชียงใหม่-เมืองยอง-เชียงตุง

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ กล่าวถวายรายงานในพิธี...

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล