ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

ปฏิทินการศึกษา&ตารางสอน 2564

ปฏิทินการศึกษาและตารางสอนปีการศึกษา 2564

พ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – ๑๙ (COVID -19)

สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ได้ประสานงานกับทางแขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่ มาพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตร...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

พระครูสุตพัฒโนดม,ผศดร.ผู้อำนวยวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทุกคณะ โดยมีผู้บ...

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล