ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

ประทานแจกันดอกบัว

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงโปรดให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แ...

ผ้าป่าสามัคคี ซึ่งหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 พระเทพมังคลาจารย์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เป็นประธานพิจารณาผ้าป่าสาม...

คณะผู้บริหาร มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมถวายมุทิตาสักการะ พระครโฆสิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลสุเทพ

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่โดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงให...

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล