ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

มอบภาพที่ระลึกแด่ ดร.ศุภวัตร ภูวกุล

วันที่ 18 มกราคม 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร...

เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเยี่ยมชม มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

วันที่15 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ฯพณฯ นาเกศ ซิงห์ (H.E. Mr. Nagesh Singh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย พร้อมด้วยท่านกฤษณะ ชัยตัญญา (S...

มจร วข.เชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 36 ปี มจร วข.แพร่

พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มอบหมายให้รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ ผู้ช่วยอธิก...

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล