ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

มจร.ถวายมุทิตาจิตแด่ “พระธรรมวชิรโกศล”

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูสิร...

สืบฮีต สานฮอย สระเกล้าดำหัว ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567 รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป นายอรรถวุฒิ จันแทน รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต นายสวกร...

อบรมพัฒนาผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อธิการบดี มจร ย้ำให้ผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใช้หลักการบริหาร เพื่อการพัฒนารอบด้าน เมื่อว...

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล