ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี 2565 ปีที่ 21

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย พระวิมลมุนี รองอธิการบดี...

สำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา 3 อาศรม

เมื่อวันที่ 13 -14 กรกฎาคม 2565 พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และพระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์,ดร. รักษาการผู้อำนวยการส่ว...

มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ พ่ออุ้ยอ้าย อิ่นฟอง อำเภอพาน เชียงราย

เมื่อ​วันที่​ 7 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พระวิมลมุนี รองอธิการบ...

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล