ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์)

เมื่อวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ได้เดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬามหาวิ...

สิบสองพันนาดูงานอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน มจร วิทยาเขตเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...

ประชุมเตรียมจัดงานแสดงผลงาน อ.ป.ต. คณะสงฆ์ภาค 7

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยการนำของพระครูปริยัติเจติยานุรั...

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล